اصطلاحات درلایتنر

کلمات دوبخشی رو چطور میتونم وارد لایتنر کنم؟


این تاپیک مربوط به درس « پول و موضوعات مالی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۱۰۲ اصطلاح رایج انگلیسی»

1 پسندیده

این مورد برای نحوه اضافه کردن اصطلاح به لایتنر هست

و این مورد هم برای نحوه سرچ فعل دو قسمتی

3 پسندیده