چه زمانی از been استفاده می‌کنیم ؟

چرا the driver has been wearing dark sunglasses. در این جمله از been استفاده شده اما در جمله
a red Ferrari has pulled up next to him از been استفاده نشده؟


این تاپیک مربوط به درس «درسنامه دیدگاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «مسابقه»

سلام
اینجا چون زمانشون متفاوته. جمله اول زمان حال کامل استمراری هستش و جمله دوم:حال کامل.

3 پسندیده