تالار زبانشناس

درس «دزدی برای فرار از دست همسر»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس دزدی برای فرار از دست همسر ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «دزدی برای فرار از دست همسر» مراجعه بفرمایید.

1 Likes