تفاوت know و now چیه؟

تو بعضی جمله ها now بود و بعضی ها know
چرا؟


این تاپیک مربوط به داستان «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

سلام
خب چون دوتا کلمه کاملا متفاوتن.
کلمه know به معنی :دانستن-بلد بودن-تجربه کردن-تشخیص دادن و… هستش.
now به معنی:حالا-هم اکنون-حال حاضر- توجه کنید-حالا هم(دیگر) و…

4 پسندیده