ارزیابی شما از فصل «فرمول خوشبختی»

ارزیابی شما از فصل «فرمول خوشبختی»
none 4.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از فصل «فرمول خوشبختی» در اپلیکیشن زبانشناس است. دوره «داستان های کوتاه»

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن مناسب برای: مکالمه، واژگان و لیسینینگ زبان انگلیسی را به همراه این داستان های کوتاه ساده به همراه ترجمه، یاد بگیرید. قدرت شنوایی خودتان را با شنیدن داستانها و استفاده از تکنیک سایه افزایش دهید. و با پاسخ دادن به سوالات بخش مکالمه، مکالمه ی خود را تقویت کنید.

سطح: خیلی سخت

extremely useful
learning new words with minimum effort :white_check_mark:
the drilling and using shadow technique are magical