زمان جمله‌

سلام ببخشید توی یکی از دروس نیمچه داستانها این جمله به گذشته ترجمه شده میخواستم بدونم بر چه اساسی به گذشته ترجمه شده؟
First, I put my dirty clothes in a pile.

ابتدا، لباس‌های کثیفم را جمع کردم.

چون فعل put گذشته و حالش با هم فرق نمیکنه

1 پسندیده

خب بسته به جملات قبل و بعدش میشه تشخیص داد که چه زمانی باید ترجمه کرد.

3 پسندیده

آها بله خودمم همین فکرو کردم ولی بازم شک کردم گفتم شاید یه نکته ای داره که من نمیدونم
ممنون که جواب دادین

2 پسندیده