درزمان حال liveچه معنی داردو چگونه نوشته میشه و در زمان گذشته چطوری نوشته میشه و چه معنی داره ؟

Iiveبرای زمان حال به معنی زندگی کردن
Livedبرای زمان گذشته به معنی زنگی میکرد
درسته؟


این تاپیک مربوط به داستان «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

2 پسندیده

بله درسته گذشته اش
Lived
میشه

2 پسندیده