چرا قبل از opposed, از )as(اومده؟

used to describe what really happens as opposed to what you think will happen in a particular situation:

میخوام بدونم دقیقا asاونجا چیکار میکنه؟ اگر حذفش کنیم به جمله صدمه میخوره؟

سلام
.as opposed to خودش یه عبارته و اینجا as جداگونه معنی نمیشه و به معنی:برخلاف-به جای-در مقابل هستش؛ همیشه اینطور میاد و نمیشه در این جمله حذفش کرد.

2 پسندیده

ممنووون

1 پسندیده