پارتنر میخوام برا مکالمه

فرم درخواست پارتنر زبان

:one: نحوه تماس:تلگرام. واتساپ

:two:زمان امتحان :ندارم

:three:سطح شما:متوسط

:four: سطح پارتنر مورد نظر:متوسط

:five:جنسیت پارتنر: فرقی ندارد

:seven:مهارت : اسپیکینگ

توضیح اضافی: متعهد و پر تلاش باشد.

15 posts were merged into an existing topic: دنبال پارتنر زبان انگلیسی میگردی؟ اینجا آگهی کن