زمان فعل lay down چیست؟

سلام
بنظرم در این جمله:
Then I just lay down on the floor and cried.

بعد روی زمین دراز کشیدم و گریه کردم.
فعل lay باید گذشته باشه یعنی layed


این تاپیک مربوط به فصل «چهارشنبه، ۵ آوریل ۱۹۴۴» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های ساده»، کتاب «دفتر خاطره ی دختری جوان»

1 پسندیده

سلام
Lay down
گذشته فعل مرکب lie down هست

3 پسندیده1 پسندیده

ممنون از راهنمایی شما
تازه متوجه‌شدم

2 پسندیده