تالار زبانشناس

کاربردهای کلمه ی would چیستند؟

سلام . کن کابرد کلمه would رو توی هیچ کدوم از درسا متوجه نمیشم

She thought it would be better to teach the children a few things,
مخصوصا اینجا

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

3 Likes

این لینک را با دقت ببینید.

:diamonds: بیان شرایط تصوری،
به عبارت دیگر imagine کردن:
در این حالت از ساختار زیر استفاده می شود،
Subject would verb …n

3 Likes