تالار زبانشناس

معنی جمله I talked it over چیست؟

I talk it over with my mother

======================
این تاپیک مربوط به درس «Math by Vic» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۰»)

1 Likes

Screenshot_20170926-081759

من در مورد اون با مادرم مذاکره می کنم.

  • لطفا همیشه بخش بیشتری از متن را در پرسش خود منعکس کنید. قضاوت آسان تر می شود.
1 Likes