تفاوت بین صفات فاعلی مفعولی با ساختار مجهول و زمان استمراری

سلام سوالی برام پیش اومده اینکه اگه کلمه ای ingبگیره وبعد از افعال tobe بیاد ازکجا بفهمیم که زمان استمراریه یا صفت فاعلیه؟!
وهمچنین اگه کلمه ایed بگیره و بعد از افعال tobeبیاد چگونه مجهول بودن یا صفت مفعولی بودنش و تشخیص بدیم؟ !
خیلی وقته برام سواله ممنون میشم کمکم کنید
مرسی

1 پسندیده

سلام در زمان استمراری افعال ing دار بعد از افعال کمکی am, is , are , was, were استفاده میشن
و در جملات مجهول هم افعال شکل سوم بعد از افعال کمکی بالا به اضافه کلمه been برای مجهول ماضی نقلی بکار میرن و ابتدای جمله مفعول گفته میشه

1 پسندیده