چرا onدر آخر این جمله به کار رفته؟!

در جمله First, I’ll put my uniform on. کاربرد و معنی onچیه؟
و چرا First, I’ll put my uniform اینطور بکار نرفته؟


این تاپیک مربوط به درس «دبیرستان ابرقهرمان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی دوم»

1 پسندیده

عبارت put on باهم بمعنی پوشیدن هست و put به تنهایی معنی قرار دادن میده

4 پسندیده

از جمله افعال جداشدنی هست و به معنی پوشیدن. میشه مفعول را در وسط دو قسمت قرار داد یا بعد از on. هر دو درسته