معنی took off

سلام‌ آیا اینجا در جمله

he took her chains off Elizabeth

چجوری کشید معنی میده؟باید took off رو ترجمه کنیم؟


این تاپیک مربوط به فصل « کاپیتان جک اسپارو » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «دزدان دریایی کارائیب»، کتاب «نفرین مروارید سیاه»

1 پسندیده

زنجیر او را در اورد میشه فک کنم

1 پسندیده