ساختار if پایان درس

سلام.در این جمله If I had gon, this story would have been short
نباید If I had had gon بشه؟ شرطی نوع سوم


این تاپیک مربوط به درس «نجات یک زن توسط خرس ماده از دست گرگ گرسنه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های کوتاه»، فصل «نجات یک زن توسط خرس»

عزیزم این شرطی میکس هست . این مدلم میتونه شرطی بیاد

1 پسندیده