تالار زبانشناس

انتقادی کوچولو:)

خیلی شیرین وساده است برای مبتدیا داستان خوب وقابل فهمیه…اما چرافایل صوتی تو اون قسمتی که حیوانات به جوجه اردک میگفتن برو بامتن مطابقت نداره…توی متن فقط حرف اسب وگوسفندوگاو نوشته شده درحالیکه فایل صوتی انگار راجب خوک هم اومده…داستان چوپان دروغگو هم یکی دوجمله دراول فایل صوتی داره ولی چیزی ازش در متن نوشته نشده…ولی موردی نیست نکته های ظریفیه ک اثرنمیکنه.

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

4 Likes

اشتباهات تايپي اجتناب ناپذيره

3 Likes