تالار زبانشناس

عضو تازه هستم، چطور شروع کنم به یادگیری زبان؟

با سپاس
عزیز
این قسمت رو کلا مطالعه کن