تالار زبانشناس

چطور می توان زبان شناس را روی گوشی اپل نصب کرد؟

این امکان متاسفانه وجود ندارد.

پیشنهاد میکنم دوره‌ی مگا داستانها رو به صورت جداگانه تهیه بفرمایین.