تالار زبانشناس

معنی دو عبارت .‌‌‌..؟

در ابتدای درس راوی دو عبارت را به کار میبرد معنای آن دو چیست?
looking forward و looking back

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان آینده» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «برده داری کودکان»)

منم منظورشو نفهمیدم. زیاد چیز مهمی نباید باشه. دقت نکنین :slight_smile:

احتمالا چون تو این قسمت از زمانهای دیگه توی درس استفاده میشه این رو گفته. یعنی نگاه به آینده و نگاه به گذشته