معنی pulls up چیست؟

عبارت Pulls up اصطلاحه؟
چون معنیش تو دیکشنری با اینجا فرق داره تو دیکشنری میگه بالا کشیدن اما تو درس میگه ماشین فرار کنارش واستاد


این تاپیک مربوط به درس «مسابقه - درس اصلی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «مسابقه»

5 پسندیده

وقتی ماشین پلیس میاد کنار یه ماشین واسه متوقف کردنش و اون ماشین کج میشه سمت کنار جاده این شکلی بیان میشه این کج شدن به سمت کنار جاده منظور هست

4 پسندیده

اون pull over نیست؟
چون در خود درس هم وقتی پلیس ، ماشین رو به کنار جاده منحرف میکنه از pull over استفاده میشود و نه pull up :point_down:

They pull him over.

او را به کنار جاده راندند.

طبق توضیح خود درس pull up یعنی وقتی از پشت سر یک ماشین به موازی یک‌ماشین دیگر میرسید و در کنارش می ایستید گفته میشود و نه حالت کج

1 پسندیده