کاربرد either در این جمله چیه؟

لطفا فایل پیوست را مشاهده نمایید


این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی موفقیت یعنی ۹۹ درصد شکست» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «موفقیت یعنی 99 درصد شکست»

1 پسندیده

یک کاربرد رایج برای either و neither وجود داره که در این کاربرد اونا به معنی ‘هم، نیز‘ هستن و هر دوی اونا در جملات منفی بکار میرن.

A:I don’t like horror movies

B: I don’t (like horror movies) either!

من فیلم های ترسناک رو دوست ندارم

من هم فیلم های ترسناک رو دوست ندارم!

A: I’m not French

B: Neither am I

من فرانسوی نیستم

من هم فرانسوی نیستم

در جمله‌ای که گذاشتین هم به این معنا میشه
«تو مدرسه همکلاسیاش و معلمش به طراحیش خندیدن اما حتی این هم سوچیرو رو متوقف نکرد.

3 پسندیده