خواندن عدد

عدد 140000 را چطور میگه


این تاپیک مربوط به درس «من در پاسادنا زندگی می کنم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

5 پسندیده

140,000
a hundred and forty thousand

یعنی بخوایم جدا کنیم میشه اول ١٠٠ رو میگه a hundred
بعد ۴٠ هزار رو میگه forty thousand

دقیقا مثل فارسی که میگیم صد و چهل هزار

8 پسندیده