معنی by the way به هر حال نمیشه؟

این واژه معنی به هر حال نمیده؟


این تاپیک مربوط به درس «راستی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «الگوهای رایج انگلیسی»

2 پسندیده

سلام میشه متن واژه مربوط را شربک سازید!

4 پسندیده

By the way
ترجمه شد( راستی)
ولی انگار به هر حال معنیشه

1 پسندیده

اینطور خط کشی شده نیست که😅
به هر حال
بااینکه
راستی
بگذریم
بیخیال
همه درستن

2 پسندیده

اینای که گفتی هر کدوم معنی خاصی داره
نمیدونم که اصلا
راستی کیفمو تو برداشتی
به هر حال کیفمو تو برداشتی
اینا معناشون یکیه بنظرت؟

1 پسندیده

نه یکی نيست
برای همینه که کلمات توی جمله معنی میشن…به تنهایی ممکنه چند معنی بدن…ببینید با توجه به جمله کدوم بهش میخوره

4 پسندیده