ميشه اين جمله را ترجمه كنيد with nothing left to give


این تاپیک مربوط به داستان «جورج و اژدها» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

2 پسندیده

With nothing left
چیزی باقی نموند
To give
واسه دادن

3 پسندیده

عالی بود :+1:t4:
فقط ترجمه کلمه
With
جا موند

3 پسندیده

ادامه دادن بحث از ميشه اين جمله را ترجمه كنيد with nothing left to give:

1 پسندیده

معنی جمله واضحه فقط نقش with رو متوجه نمیشم

لطفا پاراگراف کامل رو بذارین
در اینجا
With
میشه با، همراه، در شرایطی که