معنی throw a fancy

The king’s son, the prince, decided to throw a fancy ball and invited every lady of the land to come
معنی throw a fancy?


این تاپیک مربوط به «سیندرلا» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی چهارم»

1 پسندیده

یعنی
برپا کردن
مهمونی گرفتن
جشن گرفتن

3 پسندیده