گرامر جمله They sat down and continued to shyly glance up at me

They sat down and continued to shyly glance up at me.
glance up فعله یا اسم

1 پسندیده

glance up فعل ەستش.

1 پسندیده

ممنون اما قید اومده قبلش
shyly

2 پسندیده

خواەش میکنم عزیزم.

1 پسندیده

چون قیدshyly
قبلش اومده من همش شک می کردم اسمه میشه بیشتر توضیح بدید

1 پسندیده

Continued to glance up=continued glance uping
میشه بگیم مصدر میتونه استفاده‌ بشه؟

1 پسندیده

اتفاقا چون قبلش shyly اومدە کە قید حالت ەست میشە فهمید کە فعلە.continued glancing up at me .a ،درستە، continued glance upying at me غلط.

1 پسندیده

آهان ممنونم :pray:t2::tulip:

1 پسندیده