تالار زبانشناس

معنی کلمات chewing gum و castle چی میشه؟

سلام. معنی کلمات بالا چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «زندگی در جنگل (فلسفه ی ساده زیستی)»)

1 Likes

قلعهcastle
Chewing gumادامس

2 Likes