ارزیابی شما از کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»

ارزیابی شما از کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»
none 5.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: بریتیش/ امتیاز: 4.5/ نویسندگان این کتاب همراه با گروهی از اقتصاددانان شرط توسعه را گذر از نظام الیگارشی (حکومت گروه‌های خاص) می‌دانند و سعی دارند شرایط اقتصادی موثر بر شکل‌گیری و فروپاشی نظام‌های اندک‌سالار را تبیین کنند. این دیدگاه تحولی بزرگ در اندیشه اقتصادی است. به عقیده نویسندگان این کتاب، سیاست‌های مرسوم اقتصاد کلان از هر نوع که باشد موضوعی ثانوی و موضوع اصلی توسعه، رابطه دولت با ملت است. این گزاره محصول تجارب پرهزینه کشورهای مختلف جهان در طول تاریخ است.

سطح: خیلی سخت

عالی. اگر بیشتر هم در حیطه علوم انسانی کتاب آپلود کنید ممنون میشم.

لطفا از علوم انسانی کتب صوتی بیشتری قرار بدید. کتاب‌های کوچک و ساده‌ی مجموعه very short introduction آکسفورد حتما مناسب هست. سپاس.