صدای پخش شده در متون بسیار نا مشخص است


این تاپیک مربوط به درس «خانواده» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تمرین مکالمات روزمره انگلیسی»

سلام دوست عزیز یعنی چی نامشخص است؟ میشه یه فیلم بفرستید تا بهتر متوجه بشیم

1 پسندیده