زمان گذشته استمراری و کامل گذشته

He was ready to leave the weather had becom cloudyدر این جمله چرا بعداز was کلمه ی بعدیش با ing نیومده وفعل جمله ی بعدی هم چرا هواابری شده بود به زمان گذشته کامل ترجمه نشده ,ترجمه شده میشد


این تاپیک مربوط به «جیمز شنبه ها زود از خواب بیدار می شود» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»