چرا ابتدای یکproper noun ازthe استفاده شده ؟

Was Columbus really the first explorer to discover
?the Americas

لغت America یک proper noun هست چرا ابتدای یکproper noun ازthe استفاده شده ؟
دلیل s در پایان America چیه ؟

سلام دوست عزیز
اینجا گوینده منظورش از americas کل قاره‌ی آمریکاست که هم شامل آمریکای شمالی و هم آمریکای جنوبی می‌شه
به همین دلیل از s استفاده کرده.

1 پسندیده

ممنون لطف کردید❤️

1 پسندیده

خواهش می‌کنم
موفق باشین