چرا have آورده بجای has?

Is he the only person to have experienced both atomic bombs?


این تاپیک مربوط به درس «زمان حال کامل» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «سرنوشت یا شانس؟»

اینجا have مربوط به فعله. فعل زمان کامل اینطوریه فرمولش:
Have + Ved
اول have میاد (البته اگه زمان حال باشه اگه گذشته باشه مثلا had میاد) بعدش فعل بعدی ed میگیره
میتونید واسه توضیح کامل تر زمان هارو سرچ کنید

2 پسندیده