اشتباه تایپی ۳

I write______> I brought
I can’t we’re ____> I can’t wear
That tickles جامونده(قبل از can I have hat too?)
My mousses
’____> Mustache


این تاپیک مربوط به «کایو لباس می پوشد» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کایلو»، فیلم «قسمت اول»

و البته این
Pay what you now_‘’_____> pair with you now

1 پسندیده

ممنون از شما، بررسی میشه

1 پسندیده

ممنون… همه اصلاح شدن

این مورد play with you هستش.

1 پسندیده