چرا در جملهfirst lisa tries on pair of blue shoesجای blueتغییر کرد؟

چرا اینجوری نشد
First lisa tries on blue pair of shoes
???دلیل چیه


این تاپیک مربوط به «لیزا به کفش فروشی می‌رود» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

1 پسندیده

خودتون الان نوشته تون رو ترجمه کنید میشه
یک جفت آبی کفش
بنظرتون درسته؟
کلا این شکلی گفته میشه
A pair of
یک جفت
A pair of earing
یه جفت گوشواره
A pair of black earing
یه جفت گوشواره مشکی
A pair of prety black earing
یه جفت گوشواره مشکی زیبا

3 پسندیده