تالار زبانشناس

قسمت اولو تموم کردم😀

اینقد خوندم مغزم داغ کرده :grin::joy:

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

5 Likes

آفرییییین.20 امتیاز و 3 گوی سبز.شما به مرحله بعد وارد میشوید

4 Likes