معنی open up

It can describe the opportunities that open up when you take risks, have money or learn new skills


این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی گنج ملکه الیزابت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی شکسپیری»

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
اینجا معنی کلمه‌ی open up می‌شه به وجود آمدن.

2 پسندیده

یعنی پیش آمدن یک موقعیت.

1 پسندیده