Reading the newspaper or Reading a newspaper

سلام چرا درس از این ساختار استفاده کرد
Reading the newspaper
چرا نگفت
Reading a newspaper?!!!


این تاپیک مربوط به درس «خوک بیس بالیست» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی روان»، فصل «Baseball Pig»

تفاوت معنی داره.
۱- خواندن روزنامه. (روزنامه بطور عموم)
یعنی عمل خواندن روزنامه.

مثلا خواندن روزنامه برای بالابردن مهارت ریدینگ خوب است.
در اینجا عمل خواندن روزنامه هدف نویسنده است.

۲- خواندن یک روزنامه. (یک روزنامه ای که معلوم نیست چ روزنامه ای است)

نمیتوان از عبارت دومی در جمله بالا استفاده کرد.

2 پسندیده

سلام دوست عزیز
پیرو صحبت های دوستمون باید بگم
reading the news paper
برای زمانی استفاده می‌شه که اون روزنامه برای گوینده و شنونده مشخصه و هردو می‌دونن دارن راجع به چه روزنامه ای صحبت می‌کنن.
اما در مورد reading a news paper موضوع کلی می‌شه و در مورد عمل روزنامه خوندن به صورت کلی بحث می‌شه.

3 پسندیده

تشکر از همگی

1 پسندیده

بنظرم این موضوع در این مورد دلالت نمیکند. چون reading مسدر است ن فعل.
مثلا reading the book یعنی “خواندن کتاب”. ولی he is reading the book یعنی او درحال خواندن کتاب(کتابی معلوم) است.

2 پسندیده