چرا nursing به معنی بغل گرفتن شد در جمله nursing an empty bottle


این تاپیک مربوط به «خوشحالتر» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. موسیقی «اد شیرن»

سلام دوست عزیز
خوش اومدین به جمع دوستای زبان‌شناسی
یکی از معانی nursing درآغوش گرفتنه، البته اینجا بیشتر منظورش در دست گرفتنه.