معنی It didn't break the bank


این تاپیک مربوط به درس «همه چیز عادی بود تا اینکه…» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «کالکشن فیلم خانه پدر»، فصل «خانه پدر 1»، اپیزود «بدون موسیقی»

1 پسندیده

To require more money than is available

1 پسندیده