ارزیابی شما از کتاب «طرز فکر»

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب «طرز فکر» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: دکتر کارول دوک در این کتاب، با معرفی مفهوم «طرز فکر» مبحثی نوین و ساده ولی به شدت تاثیرگذار را مطرح می‌کند.

سطح: خیلی سخت

کتاب نکته های جالب و مفیدی داشت البته شاید یکم طولانی و گاهی خسته کننده بود.
صدای راوی هم با کیفیت و خوب بود.

1 پسندیده