ترجمه.مترجم

سلام یه شاگرد دارم پشت کنکوری میخادترجمه کارکنم باهاش،چی پیشنهادمی‌کنید!؟