معنی foot fit چیه

Whose foot fit into the slipper perfectly


این تاپیک مربوط به «سیندرلا» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی چهارم»

درود،
دو کلمه foot fit عبارت دو کلمه ای و کالوکیشن نیستند، منظور اینکه با هم دیگر معنی نمیشند. خیلی ساده foot میدونید که یعنی پا و fit یعنی اندازه شدن (فیت شدن). جمله میگه پای چه کسی به درستی در کفش جا میگیره (کفش اندازه پاهاش هست؟)

1 پسندیده