سوال در مورد does

سلام وقتی در حمله doesهست باید فعل sنگیره اینجا چرا talk .s گرفته ؟؟

Does Mike feel happy when he talks to the customers?


این تاپیک مربوط به «مایک آشپز است» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

1 پسندیده

فعلِ بعد از does اینجا feel هست که s نگرفته
زمان کل عبارتتون حال ساده است
اسم قانونش رو یادم نیست ولی when/where/who/how/witch/that اینا میتونه دو تا جمله رو به هم مرتبط کنه و ادامه ی هم بیاره،اینجا هم دو تا جمله دارین

4 پسندیده