ضمیر مفعولی به جای ضمیر فاعلی

Who admired the beauty of all the colorful flowers?
That’s right, A.J
me, admired the beauty of all the colorful flowers

چرا اول جمله گفته me
مگه نباید i بیاره


این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «جشنواره روز مرگ»

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
بله از لحاظ گرامری i درسته ولی گاهی اوقات تو زبان محاوره این نوع اشتباهات گرامری دیده می‌شه.
فکر کنم لینک زیر براتون کمک کننده باشه.

3 پسندیده