اشتباه در متن درسنامه پیشرفت شغلی

درود،
در متن درس به اشتباه به جای
we sent it off to a foundation
نوشته شده
we went it off to a foundation
لطفا اصلاح شود.


این تاپیک مربوط به «درسنامه اصلی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «برنامه‌ی VIP آقای ای جی هوگ»، فصل «پیشرفت شغلی»

1 پسندیده

سلام به شما، بله حتما اصلاح میشه

2 پسندیده