جمله ی ؟dad are we almost there به این صورت خوانده میشه؟:دَد ری مُسدِر؟؟

جمله ی ؟dad are we almost there به این صورت داره خوانده میشه:دَد ری مُسدِر؟؟ درسته یا اشتباه متوجه میشم؟


این تاپیک مربوط به بخش «big_bro_po» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کارتون «سریال پاندای کونگ فوکار»، فصل «فصل اول»

1 پسندیده

معمولا که اینطوری نمیگن
ولی
ددی، آر وی آلموست در؟

1 پسندیده