ترجمه واژه Indian در داستان

در این داستان واژه Indian به معنای هندی نیست بلکه به معنی سرخپوست است


این تاپیک مربوط به فصل «سگ سفید هندی‌ها» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های ساده»، کتاب «سفر فوق العاده»

1 پسندیده