دلیل معنی ندادن kind of

Kind of در اینجا چرا معنی نمیدهد؟!

What kind of dog do you have?


این تاپیک مربوط به درس «سگ‌گردانی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

1 پسندیده

سلام،
به نطر می رسه ‌که اینجا معنی می ده. معنیش : " نوع" می شه.
ظاهرا" در بعضی جاها فقط به عنوان فیلر هست.

3 پسندیده