تالار زبانشناس

موارد استفاده از will و is going to

چه زمانی از will و چه زمانی از is going to استفاده میشه؟
she will feel a terrible pain and scream.

She is going to feel very alone.

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان آینده» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «TAZ برای نجات»)

2 Likes

وقتی ما در مورد آینده صحبت می کنیم می توانیم از Will یا is going to استفاده کنیم با این تفاوت که:
will در مورد حقایق و کارهایی که به رخ دادنشان باور داریم استفاده میشود و
is going to برای پیش بینی کردن کارها بکار میرود

6 Likes

Screenshot_20170827-125058
البته این رو تو یکی از کامنتهای آقا mostafa.mohammadrezaee@ پیدا کردم

6 Likes